Alalisvoolu sisseehitatud elektrienergia mõõtmise moodul