Fotogalvaanilise elektritootmissüsteemi rakendamine